План аттестации педагогических работников школы

<< назад

 

Перспективный план

аттестации педагогических работников

MБОУ СОШ №1  г. Азова на 2012-2017 гг.

 

п/п

 

Ф.И.О.

учителя

Предмет

Дата последней аттестации

Квалификационная категория

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Соответствие занимаемой должности

I кв. категория

Высшая категория

Соответствие занимаемой должности

I кв. категория

Высшая категория

Соответствие занимаемой должности

I кв. категория

Высшая категория

Соответствие занимаемой должности

I кв. категория

Высшая категория

Соответствие занимаемой должности

I кв. категория

Высшая категория

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.      

Пшеничный Игорь Кириллович

учитель МХК

 

директор

02. 04.

2010

02. 04.

2010

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

В

 

 

 

 

 

 

2.      

Пшеничная  Оксана

Валентиновна

уч. нач. классов

29.04.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

Горбова Светлана

Ивановна

уч. нач. классов

29.04.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

Карпова Елена

Михайловна

 

 

уч. нач. классов

зам. директора по УВР

19.11.

2010

02.10.

2009

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

В

 

 

 

5.      

Острикова Наталья

Борисовна

уч. нач. классов

27.03.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      

Сенаторова Елена

Васильевна

уч. нач. классов

27.03.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      

Долженко  Ольга

Петровна

уч. нач. классов

29.04.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      

Колесникова Ирина Викторовна

уч. нач. классов

27.03.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      

Дудниченко Екатерина Петровна

уч. нач. классов

30.06.

2011

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

10.  

Маликова Ольга Валерьевна

уч. нач. классов

30.03.

2007

I

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

Евченко Лариса Ивановна

уч. нач. классов

30.11.

2010

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

12.  

Макеева Любовь Петровна

уч. нач. классов

30.04.

2010

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

13.  

Сорокина Елена Евгеньевна

уч. нач. классов

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

Аксёнова Марина Павловна

уч. нач. классов

13.04.

2007

I

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  

Климова Татьяна

Васильевна

уч. рус.яз и литер.

27.03.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  

Костюкова Анна

Николаевна

уч. рус.яз и литер.

30.01.

2008

В

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  

Городецкая Виктория

Ивановна

уч. рус.яз и литер.

31.03.

2010

I

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

18.  

Ковалёва Оксана

Николаевна

уч. рус.яз и литер.

24.12.

2008

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  

Шипаева Татьяна Геннадьевна

уч. рус.яз и литер.

28.01.

2010

I

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

20.  

Стародубцева Людмила Николаевна

уч. рус.яз и литер.

18.12.

2009

В

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

21.  

Брайловская Марина

Александровна

уч. рус.яз и литер.

31.03.

2010

В

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

22.  

Скрипко Любовь

Ивановна

уч. рус.яз и литер.

19.11.

2010

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

23.  

Коренякина Елена Андреевна

уч. матемитики

27.03.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  

Мартыненко Галина

Кирилловна

уч. матемитики

23.04.

2010

В

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

25.  

Донченко Елена Николаевна

уч. математики

-

С

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  

Зинченко Анна

Никитьевна

уч. математики

27.11.

2007

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  

Ушак Ольга

Викторовна

уч. математики

 

зам. директора по УВР

11.12.

2009

02.10.

2009

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

В

 

 

 

 

 

 

28.  

Ермолаенко Татьяна

Дмитриевна

уч. математики

23.04.

2010

В

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

29.  

Булдакова Антонида Викторовна

уч. математики

28.03.

2007

В

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.   

Шорина Татьяна Николаевна

уч. информ.

 

зам. директора по УВР

30.01.

2008

24.02.

2009

I

 

I

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.   

Тюхай Ирина Александровна

уч. информ.

17.11.

2008

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  

Андреева Людмила Николаевна

уч. истории

20.12.

2007

II

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  

Черцова Галина Семеновна

уч. истории

10.12.

2011

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

34.  

Нетёсова Елена Ивановна

уч. истории

 

зам. директора по ВР

30.04.

2010

02.10.

2009

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

В

 

 

 

 

 

 

35.  

Мялковская Вера Григорьевна

уч. истории

-

С

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  

Горчакова Татьяна Викторовна

уч. географии

 

зам. директора по УВР

26.10.

2007

02.10.

2009

В

 

В

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

37.  

Довгаль Лариса Васильевна

уч. географии

24.12.

2008

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  

Минина Светлана

Николаевна

уч. химии

26.10.

2007

В

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  

Луданова Наталья

Владимировна

уч. химии

19.10.

2007

В

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  

Тихоненко Николай Анатольевич

уч. физики

10.04.

2009

В

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  

Коренякин Василий Александрович

уч. физики

30.04.

2010

I

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

42.  

Казарян Нона Самвеловна

уч. англ. яз.

23.12.

2010

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

43.  

Ларкина Инна

Петровна

уч. англ. яз.

31.03.

2010

I

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

44.  

Манукян Лилит Ваграмовна

уч. англ. яз.

01.04.

2007

II

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.  

Баринова Валентина

Алексеевна

уч. франц. яз.

28.01.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.  

Астахова Надежда Анатольевна

уч. англ. яз.

23.12.

2010

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

47.  

Куликова Татьяна

Борисовна

уч. англ. яз.

29.04.

2010

I

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

48.  

Слабогуз Екатерина Вадимовна

уч. англ. яз.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.  

Кибирова Виолетта

Федоровна

уч. ИЗО, черчения

05.10.

2007

В

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.   

Нефёдова Татьяна Владимировна

уч. технологии

29.04.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.  

Шинкарев Владимир

Андреевич

уч. музыки

28.10.

2011

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

52.  

Пронина Ирина Юрьевна

уч. музыки

03.12.

2008

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.  

Буряк Лариса

Витальевна

уч. технологии

30.01.

2008

I

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.  

Корсун Андрей Евгеньевич

уч. технологии

 

зам. директора по АХЧ

11.10.

2010

20.10.

2009

II

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

II

 

 

 

 

 

 

55.  

Быков Иван

Федорович

уч. физ-ры

27.11.

2007

I

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  

Золотарева Лариса

Александровна

уч. физ-ры

27.03.

2009

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  

Климов Владимир

Михайлович

уч. физ-ры

25.11.

2011

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

58.  

Вагнер Наталья Давыдовна

уч. физ-ры

12.12.

2012

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

Что вы думаете об экологической ситуации в городе/регионе?